Main Menu

About Us

16 ઓક્ટોબર 1995થી ચેલેન્જર સાપ્તાહિક તરીકે પાલીતાણાથી પ્રસિદ્ધ થાય છે અને ભાવનગરથી 2008થી ચેલેન્જર દૈનિક તરીકે પ્રસિદ્ધ થાય છે. તેમજ ગાંધીનગર દૈનિક આવૃત્તિ તથા ભાવનગરથી 26મી જાન્યુઆરી 2017થી હિન્દી ભાષામાં ચેલેન્જર દૈનિક આ ઉપરાંત પાલીતાણા લોકલ સમાચાર માટે પાલીતાણા ટાઈમ્સ પાલીતાણાથી પ્રસિદ્ધ થાય છે.