Main Menu

હિન્દુ મરણ

1. મોઢ વણિક - ભાવનગર
મનહરલાલ હરખજીભાઈ દેસાઈના જમાઈ    વિજયભાઈ સુધાકરભાઈ પરીખ તા.19ને શુક્રવારે વડોદરા મુકામે શ્રીજી રામચરણ પામેલ છએ. તે દીપકભાઈ દેસાઈ, સ્વ.ભાવનાબેન ભરતભાઈ મહેતા (સુરેન્દ્રનગર)ના બનેવી થાય. તેની સાદડી રાખેલ નથી.


(Next News) »