Main Menu

હિન્દુ મરણ

1. મોઢ વણિક - ભાવનગર
મનહરલાલ હરખજીભાઈ દેસાઈના જમાઈ    વિજયભાઈ સુધાકરભાઈ પરીખ તા.19ને શુક્રવારે વડોદરા મુકામે શ્રીજી રામચરણ પામેલ છએ. તે દીપકભાઈ દેસાઈ, સ્વ.ભાવનાબેન ભરતભાઈ મહેતા (સુરેન્દ્રનગર)ના બનેવી થાય. તેની સાદડી રાખેલ નથી.