પીપાવાવ પોર્ટથી 30 નોટિકટ માઈલ દૂર અકબરી નામની બોટના માછીમારને એટેક આવ્યો.મરીન કમાન્ડો અને તેની બોટ 108 બની માછીમાર નો જીવ બચાવ્યો

બ્રેકીંગ……

અમરેલી-પીપાવાવ પોર્ટથી 30 નોટિકટ માઈલ દૂર અકબરી નામની બોટના માછીમારને એટેક આવ્યો….
આ બાબતે કોસ્ટ ગાર્ડે મરીન કમાન્ડોને જાણ કરતા મરીન કમાન્ડો આવ્યા માછીમારની સહાયે….
દરિયાઈ સીમા સુરક્ષા અર્થે પેટ્રોલિંગ કરતા મરીન કમાન્ડોએ અકબરી નામની બોટનું લોકેશન મેળવી બોટનું રેસ્ક્યુ કરી પહોંચાડી દરિયા કિનારે…..
પીપાવાવ મરીન કમાન્ડોએ કર્યું 108 જેવું કાર્ય. મરીન પોલીસ દ્વારા માછી માંર નો જીવ બચાવાયો

 

error: Content is protected !!