Main Menu

પાલીતાણા ટાઉન વિસ્તારમાં નાસતાં-ફરતાં આરોપી પકડાયો

નાસતા-ફરતાં આરોપીને ઝડપી લેતી ભાવનગર એલ.સી.બી.
ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી દિપાંકર ત્રિવેદી સાહેબ તરફથી નાસતાં-ફરતાં આરોપીઓને પકડી પાડવા અંગેની એમ.એમ. લાલીવાલા પોલીસ ઇન્સ. તથા એસ.એન.ચુડાસમા પો.સબ ઇન્સ.,એલ.સી.બી.,ભાવનગર તથા એલ.સી.બી. સ્ટાફનાં માણસોને સુચના આપવામાં આવેલ.જે સુચના મુજબ ભાવનગર,એલ.સી.બી.ની ટીમ પાલીતાણા ટાઉન વિસ્તારમાં નાસતાં-ફરતાં આરોપીઓ પકડી પાડવા અંગે પેટ્રોલીંગમાં હતાં.તે દરમ્યાન ભાવનગર,પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન પ્રોહી.ગુ.ર.નં.૮૦૩/૨૦૧૬ પ્રોહી.એકટ કલમઃ-૬૬બી,૬૫એ,ઇ,૧૧૬બી,૮૧ મુજબનાં ગુન્હાનાં કામે નાસતાં ફરતાં આરોપી સદ્દામ મહેબુબભાઇ રહે.ખત્રીવાડ,પાલીતાણાવાળો ખત્રીવાડનાં નાંકા પાસે ઉભો હોવાની બાતમી મળી આવેલ.જે બાતમી આધારે બાતમીવાળી જગ્યાએ આવતાં નાસતાં ફરતાં આરોપી સદ્દામ મહેબુબભાઇ રહે.ખત્રીવાડ, પાલીતાણાવાળો ખત્રીવાડનાં નાંકા પાસેથી હાજર મળી આવેલ.જેથી તેને પકડી ધોરણસર અટક કરી તેની આગળની વધુ તપાસ થવા સારુ તેને પાલીતાણા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં સોંપી આપવામાં આવેલ છે.
આમ,ભાવનગર એલ.સી.બી. ટીમે છેલ્લાં ૮ મહિનાથી ઇંગ્લીશ દારૂનાં ગુન્હામાં નાસતા-ફરતાં આરોપીને ઝડપી લેવામાં સફળતા મળેલ છે.