Main Menu

પાલીતાણા નગરપાલીકા અને તાલુકા પંચાયત જ પાણી વિહોણી


ચેલેન્જર, પાલીતાણા ઃ નગપાલીકાની ફરજ અને જવાબદારી એ છે કે, શહેરીજનોને પીવા લાયક શુદ્ધ પાણી સૌ કોઈ શહેરજનોને મળે અને તાલુકા પંચાયતની ફરજ અને જવાબદારી એ છે કે, તાલુકામાં આવતા તમામ ગામડાઓને પીવાલાયક શુદ્ધ પાણી આખા તાલુકાની પ્રજાને મળે. તો પાલીતાણામાં ઉલટું ચાલે છે. શહેરીજનો અને ગ્રામ્યજનો પ્રાઈવેટ પાણીના જગો મંગાવીને પીવે છે. પરંતુ આ પ્રાઈવેટ જગોની પાણી પાલીતાણા નગરપાલીકા અને પાલીતાણા તાલુકા પંચાયત બંને મંગાવીને પીવે છે. અને મોંઘા ખર્ચે વસાવેલ કુલરો કાટ ખાય રહ્યા છે. સોશિયલ મિડીયામાં એવું જાહેર કરવામાં આવે છે કે આ ઠંડા પાણીમાં જગમા લાંબો સમય સુધી ઠંડુ રાખવા માટે નાઈટ્રોજન ઓક્સાઈડની સળી અંદર ફેરવવામાં આવે છે. તેનાથી આરોગ્યને હાની થાય છે. તેવું સોશિયલ મિડીયામાં સતત ફરતું રહેતું હોય છે. ત્યારે જે કચેરીઓને આરોગ્યની જાળવણીની જવાબદારી છે. તે શેત્રુંજીનું શુદ્ધ પાણી પાવાના બદલે તેની કચેરીમાં જ પ્રાઈવેટ પાણીના જગો મંગાવી પાણી વાપરે છે. આનાથી આ કચેરીઓને કાયદો ફાયદો થતો હશે ?


error: Content is protected !!