Main Menu

Monday, October 1st, 2018

 

કોંગ્રેસની અનઆવડત કે સંકલનના અભાવે ન્યાય સમિતિને પણ ભાજપના ખોળે બેસાડી !

ભાવનગર જિ.પં.ના સામાજીક ન્યાય સમિતિન ચેરમેન તરીકે બી.જે.સોસા વરાયા ભાવનગર જિલ્લા પંચાયત કોંગ્રેસ પાસે હતી. પરંતુ કોંગ્રેસના અમુક સભ્યોનો સાથ લઇને જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપની બોડી બેસાડવા ભાજપ સંગઠન સફળ રહ્યું હતું. છતા સામાજીક ન્યાય સમિતિ કોંગ્રેસ પાસે રહે તેવી પરિસ્થિતિ હતી. પરંતુ કોંગ્રેસના સંગઠનની આળસ, અનઆવડત કે સંકલનના અભાવે ન્યાય સમિતિને પણ ભાજપના ખોળે બેસાડી. ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતના સામાજીક ન્યાય સમિતિમાં કુલ પાંચ સભ્યોની છે. તેમા બી. જે. સોસા અને જયાબેન મારૂ બંને કોંગ્રેસના ચુંટાયેલા સભ્યો છે, જ્યારે ભાજપના શૈલેષ પટેલ એકમાત્ર ભાજપના ચુંટાયેલા સભ્ય છે, તેમજ કોપ સભ્ય તરીકેRead More