Main Menu

Monday, July 16th, 2018

 

સ્વચ્છંદાચારને નહિં પણ સંયમાચારને પસંદ કરો

આજથી પાંચ-દસ વર્ષ પહેલા કદી પણ ન સાંભળ્યા હોય તેવા આપઘાત અને હત્યાના સમાચાર રોજ પેપરના પાને આવતા હોય છે. મરનાર તો આ દુઃખી દુનિયામાંથી વિદાય થઇ ગયો હોય છે. પણ આ સમાચારથી બીજાના અનુભવે લાખો લોકો હતાશ થઇ જાય છે. આવું ન જ થવું જાઇએ, તેમ તેનો અંતર આત્મા પોકાર કરે છે પણ આ પોકાર સાંભળે કોણ ? આ હત્યા અને આપઘાતની પરંપરા બંધ કેવી રીતે થાય ? દરેક માણસ મુંઝાય છે. વિચારકો કહે છે આવું થવાનું કારણ અનિયંત્રિત મિડિયાના સાધનો છે. શા માટે ખૂનખરાબી થાય તેવા હિંસાના દ્રશ્યોRead More